קורסים זמינים

תיאטרון הבובות הינו תחום אומנותי רב-גוני. הוא מטפח את החינוך האסתטי-אומנותי בגן הילדים, מתווך בין הספרות לילד, מעודד פעילות אומנותית בזיקה לסיפורים, מסייע לגננת או למורה בעבודתה החינוכית ומקדם את התפתחות הילד בהיבטים: קוגניטיבי, רגשי, חברתי ומוטורי. הקורס נועד להכיר את תיאטרון הבובות כתחום אומנותי וכאמצעי להשגת מטרות חינוכיות והתפתחותיות, ויתנהל בשני אפיקים משלימים: 1. חשיפה לידע תאורטי ופרקטי בתיאטרון הבובות; 2. התנסות אמנותית-יצירתית בתיאטרון בובות בשילוב עם יצירות ספרות המתאימות לגיל הרך ומעלה.
ייעוץ והכוון להתפתחות קריירה
נושאי הקורס (רציונל)
קורס זה בוחן את בעיית האלימות בבתי הספר באמצעות הגדרת הבעיה, דיון על שכיחותה, טיפול במניעתה ובדיקת יעילותן של התוכניות הקיימות שנועדו להילחם בה. קיימות תוכניות רבות ומגוונות למניעת אלימות בקרב הנוער, והן מבוססות על בתי הספר, על ארגונים, על המשפחה ועל גישות להתערבות מוקדמת.
גישות המבוססות על ארגונים מנסות להשפיע ברמות שונות על פעילות בית הספר, הקהילה והמשפחה. קורס זה יבחן את התוכניות למיניהן ואת מידת האפקטיביות שלהן בפועל. הקורס יבחן את תופעת האלימות והתוקפנות של בני נוער בבתי ספר עם דגש בנעשה בארץ. בקורס ידונו גישות שונות המסבירות את תופעת האלימות ומקורות אפשריים להיווצרותה, יוצגו מחקרים עדכניים על ממדי התופעה, יבחנו משתני אישיות, משפחה וחברה המשפיעים על התופעה. כן יוצגו גישות וכלים שונים להתערבות והתמודדות עם התופעה, עם דגש בצמצום ומניעה מראש.

מטרות הקורס
1. הסטודנט יכיר הגדרות ומאפיינים למושג אקלים במערכת החינוך ובקהילה בכלל.
2. הסטודנט יזהה גורמים המשפיעים על אקלים חינוכי, ויבין את ההשלכות של אקלים כיתתי על מגוון היבטים התנהגותיים.
3. הסטודנט ילמד מודלים ושיטות לטיפול באקלים חינוכי-קהילתי.
4. הסטודנט ירכוש כלים יישומיים לטיפוח אקלים חינוכי מיטבי, ולמתן מענה ראשוני לצרכים רגשיים וחברתיים של ילדים ומתבגרים בקהילה.
נושאי הקורס (רציונל)
במסגרת הקורס ייחשף הסטודנט להיבטיים המעשיים והיישומיים של תאוריות ומודלים בחינוך הבלתי פורמלי. במהלך הקורס ייערכו דיונים, ניתוח אירועים וביצוע רפלקציות שיפתחו לסטודנט כלים והשקפות עולם חינוכיות שילוו אותו על רקע תפקידו בעבודתו החינוכית בשדה.

מטרות הקורס
1. הסטודנט ייחשף להיבטים המעשיים של חינוך הבלתי פורמלי.
2. הסטודנט ירכוש כלים לעבודה המותאמת למסגרות החינוך החברתי-קהילתי.
3. הסטודנט יקבל הכנה להכשרה המעשית.
4. הסטודנט ילמד ליישם את החומר התאורטי הנלמד בפעילויות בעת העבודה המעשית.
5. הסטודנט ידון בדילמות החינוכיות והאתיות הכרוכות בהדרכה.
This course falls under the category of enrichment courses in the B.Ed. program. It relates to the significant changes the world has undergone as a result of the technological revolution that are manifested in every area of human life and affect us in various ways. Therefore, as future educators, our students should be equipped with knowledge, tools and skills that will enable them to navigate the digital world effectively as well as help their future learners to do so.
בקורס זה תלמדו על אודות אבחנות מרכזיות "שקופות" שמאפיינות תלמידים בגני חינוך רגיל וחינוך מיוחד. תכירו אסטרטגיות כלליות וספציפיות לתמיכה בתפקוד התלמידים, ותדונו בסוגיות של עבודה שיתופית עם הורים ועם צוותים רב מקצועיים. בע"ה תפתחו יכולת לתמוך בתפקוד של ילדים עם צרכים מיוחדים שאין להם נראות חיצונית באופן שיתמוך בתפקוד שלהם בגני חינוך רגיל ומיוחד

חדשות האתר

(עדיין אין נושאים לדיון בפורום זה.)

קורסים