קורסים זמינים

ייעוץ והכוון להתפתחות קריירה
This course falls under the category of enrichment courses in the B.Ed. program. It relates to the significant changes the world has undergone as a result of the technological revolution that are manifested in every area of human life and affect us in various ways. Therefore, as future educators, our students should be equipped with knowledge, tools and skills that will enable them to navigate the digital world effectively as well as help their future learners to do so.

חדשות האתר

(עדיין אין נושאים לדיון בפורום זה.)

קורסים