תיאטרון הבובות הינו תחום אומנותי רב-גוני. הוא מטפח את החינוך האסתטי-אומנותי בגן הילדים, מתווך בין הספרות לילד, מעודד פעילות אומנותית בזיקה לסיפורים, מסייע לגננת או למורה בעבודתה החינוכית ומקדם את התפתחות הילד בהיבטים: קוגניטיבי, רגשי, חברתי ומוטורי. הקורס נועד להכיר את תיאטרון הבובות כתחום אומנותי וכאמצעי להשגת מטרות חינוכיות והתפתחותיות, ויתנהל בשני אפיקים משלימים: 1. חשיפה לידע תאורטי ופרקטי בתיאטרון הבובות; 2. התנסות אמנותית-יצירתית בתיאטרון בובות בשילוב עם יצירות ספרות המתאימות לגיל הרך ומעלה.