בקורס זה תלמדו על אודות אבחנות מרכזיות "שקופות" שמאפיינות תלמידים בגני חינוך רגיל וחינוך מיוחד. תכירו אסטרטגיות כלליות וספציפיות לתמיכה בתפקוד התלמידים, ותדונו בסוגיות של עבודה שיתופית עם הורים ועם צוותים רב מקצועיים. בע"ה תפתחו יכולת לתמוך בתפקוד של ילדים עם צרכים מיוחדים שאין להם נראות חיצונית באופן שיתמוך בתפקוד שלהם בגני חינוך רגיל ומיוחד