הקורס יתמקד בדמותה של הקהילה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד: בהנהגה הקהילתית, בפעילות הציבורית, בחובות היחיד והציבור ובמוסדות הקהילה