התקופה האחרונה אילצה את מערכת החינוך להתאים את עצמה למציאות החדשה, ולהוסיף אלמנטים דיגיטליים להוראה. תהליך זה האיץ שינויים שהתרחשו ממילא בשנים האחרונות, והוא איננו רק כורח המציאות אלא גם ביטוי להתפתחות שיטות ההוראה והליכה לכיוון של פדגוגיה מתקדמת. שימוש נכון באמצעים דיגיטליים מאפשר לקדם את ההוראה, לשכלל את חווית הלמידה, ובסופו של דבר גם לשפר את הישגי התלמידים.
בקורס נלמד על התיאוריות שמאחורי השימוש בכלים דיגיטליים, ועל היתרונות של שילוב אמצעים דיגיטליים בהוראה, לצד החסרונות של כלים אלו. נסקור גישות פדגוגיות מתקדמות ונבחן כיצד הוראה דיגיטלית יכולה לסייע להפוך את הלמידה לאפקטיבית יותר. על בסיס הרקע התיאורטי, נציג כלים דיגיטליים מגוונים ונלמד על האופן הנכון להשתמש בהם בהוראה. במהלך הקורס ניישם את כל מה שנלמד ונתנסה ביצירת חומרי למידה דיגיטליים.
בנוסף, נתרגל בקורס כתיבה אקדמית. במהלך השנה נלמד על השלבים הקודמים לכתיבה: הגדרת נושא המחקר, בחירת מקורות הידע, ניתוח המקורות והפקת הידע המחקרי. לאחר מכן נלמד על מבנה העבודה הסמינריונית ועקרונות הכתיבה האקדמית. בסופה של השנה כל תלמיד יציג עבודה סמינריונית על אחד הנושאים שילמדו במהלך הקורס, ויציג לחברי הקורס הרצאה קצרה (רפרט) על נושא המחקר שלו.