בקורס נכיר פרשני משנה לדורותיהם. אגב כך נתוודע לבעיות המתודיות בפרשנות משנה ונבחין בגישות שונות של פרשנים לדרך לימוד משנה. תובנות אלו עשויות לסייע למורה בעת הוראת משניות.