reCAPTCHA

תיאור

CAPTCHA היא תוכנית היכולה לדעת אם המשתמש שלו הוא אדם או מחשב. CAPTCHAs נמצאים בשימוש על ידי אתרי אינטרנט רבים כדי למנוע ניצול לרעה מ"הרובוטים", או תוכנות אוטומטיות בדרך כלל נכתבות בכדי ליצור ספאם. אף תוכנית מחשב לא יכול לקרוא את הטקסט המעוות כמו גם בני האדם , כדי שהרובוטים לא יוכלו לנווט באתרים מוגנים על ידי CAPTCHAs.

הוראות

אנא הזן את המילים שאתה רואה בתיבה בסדר, והפרד באמצעות רווח. הדבר נועד בכדי למנוע תוכנות אוטומטיות מלפגוע בשירות זה.

אם אתה לא בטוח מה הן המילים, הזן את הניחוש הטוב ביותר שלך או בחר בקישור "הצגת עוד CAPTCHA".

משתמשים לקויי ראייה יכולים לעקוב אחר קישור "הצגת CAPTCHA שמע" לשמוע סט של ספרות ולהזינם זאת במקום האתגר החזותי.