קורסים זמינים

    בקורס נכיר פרשני משנה לדורותיהם. אגב כך נתוודע לבעיות המתודיות בפרשנות משנה ונבחין בגישות שונות של פרשנים לדרך לימוד משנה. תובנות אלו עשויות לסייע למורה בעת הוראת משניות.

    חדשות האתר

    (עדיין לא פורסמו הודעות)

    קורסים